Kluz SuppoRt voor al uw klussen in en om huis

Tarieven en voorrijkosten 

     Afhankelijk van de aard, duur en locatie van de werkzaamheden hanteren wij de volgende tarieven:

     Depending on the nature, duration and location of the odd jobs, we apply the following rates:

 Zeer kort durende klussen / short-term odd jobs

exclusief BTW, per uur / excluding VAT, per hour

speciaal tarief 

Een dagdeel durende klussen / a half-day odd jobs

exclusief BTW, per uur / excluding VAT, per hour

€ 40,00

Meerdaagse klussen / multi-day odd jobs 

exclusief BTW, per uur / excluding VAT, per hour

€ 37,50

Tevens hanteren wij de volgende voorrijkosten / We also apply the following call-out costs:

Binnen een straal van 10 km / within a radius of 10 km
exclusief BTW / excluding VAT

€ 10,00

Binnen een straal van 20 km / within a radius of  0 km
exclusief BTW / excluding VAT

€ 15,00

In een straal groter dan 20 km / in a radius greater than 20 km / exclusief BTW / excluding VAT

 time + € 0,35 / km