Kluz SuppoRt voor al uw klussen in en om huis

Tarieven en voorrijkosten 

     Afhankelijk van de aard, duur en locatie van de werkzaamheden hanteren wij ingaande op 1.1.2023 de volgende tarieven:

     Depending on the nature, duration and location of the odd jobs, we from 1.1.2023 omwards apply the following rates:

Kort durende klussen < 2 uur / short-term odd jobs < 2 hours

exclusief BTW, per uur / excluding VAT, per hour

52,50€ 

 Een dagdeel durende klussen / a half-day odd jobs

 exclusief BTW, per uur / excluding VAT, per hour

47,50€

 Meerdaagse klussen / multi-day odd jobs 

 exclusief BTW, per uur / excluding VAT, per hour

42,50€

Tevens hanteren wij de volgende voorrijkosten / We also apply the following call-out costs:

Binnen een straal van 10 km / within a radius of 10 km
exclusief BTW / excluding VAT

20,00€

Binnen een straal van 20 km / within a radius of  20 km
exclusief BTW / excluding VAT

30,00€

In een straal groter dan 20 km / in a radius greater than 20 km / exclusief BTW / excluding VAT

tijd / travel time + 0,25€ / km