Kluz SuppoRt voor al uw klussen IN EN OM huis

Disclaimer Kluz Support

Kamer van Koophandel
Kluz Support staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 000044647301.

Inhoud
De door Kluz Support verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kluz Support kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Kluz Support en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Kluz Support aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Kluz Support worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Kluz Support.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Kluz Support omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.